Ogólnopolski Bieg uliczno-przełajowy o „Błękitną Wstęgę Wisły”
Puławy, 06 maja 2018 r.
Dane osobowe:
Imię (First Name):
Nazwisko (Last Name):
Płeć (Sex):
Data urodzenia
(Birth Date):
DD / MM / YYYY
/ /
Narodowość (Nationality):
Dane adresowe:
Ulica z numerem (Street with number):
Miasto (City):
Kod poczt. (ZIP):
Województwo:
Kraj (Country):
Klub (Club):
Wybierz klub (Select Club):
Lub wpisz nową (Or enter new):
Klasyfikacja generalna:
Bieg 10 km (40 PLN)
Bieg 5 km (40 PLN)
Informacje dodatkowe:
Numer SMS:
w formacie +48600000000
Wypełniając to pole zgadzasz się jednocześnie na otrzymanie swojego wyniku smsem
If you fill this form, you agree to receive your result by SMS
E-mail:
Opis:
Krótka (250 znaków) informacja o Tobie i Twoich
osiągnięciach, które zgadzasz się opublikować
w Internecie i na liście startowej, a także
do wykorzystania przez komentatora.
Short info about you, for commentator use:
Dane do przelewu:
Nazwa:PTKKF
Adres: Pulawy
Nr Konta: 57 1020 3219 0000 9502 0043 1007
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko uczesnika „Błękitna Wstęga Wisły”
KOD SWIFT:
Dane dostępu do edycji danych / Access data for
Login i hasło umożliwi Ci poprawienie swoich danych w przypadku pomyłki. Jeżeli jesteś pewny, że nie popełniłeś/łaś żadnego błędu, możesz pominąć ten krok.
Login:
Hasło / Password:
Powtórz hasło / Repeat Password:


Informuję, że znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęcia dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

By submitting the present registration form I confirm having read and accepted the Rules of the competition. I consent that my personal data included in the registration form is processed for the needs of the events organized by the Organizator.

Kliknięcie przycisku "Zarejestruj" jest równoznaczne z akceptację powyższego oświadczenia.